Regulamin serwisu

 1. Informacje Ogólne

  • Właścicielem i administratorem serwisu internetowego Niania Care, zwanego dalej Serwisem, jest Agnieszka Janeczek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Niania Care Agnieszka Janeczek, z siedzibą w Chorzowie (41-516), ul. Wiosenna 5 m.7, NIP: 649 215 91 74, REGON: 527021623.
  • Serwis znajduje się pod adresem internetowym nianiacare.pl i posiada adres elektroniczny: nianiacare@gmail.com.
 2. Ochrona Praw Autorskich

  • Treści, wygląd i układ Serwisu są chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nazwa Niania Care oraz wszelkie oznaczenia (znaki graficzne) zamieszczone w Serwisie są chronione na zasadach określonych w Prawie własności przemysłowej.
 3. Świadczenie Usług

  • Niania Care oferuje usługi odpłatne zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem dostępnym w Serwisie.

  • Doliczamy każdorazowo 10 zł/h za sprawowanie opieki nad co najmniej trójką dzieci to jest 10 zł/1h za każde kolejne dziecko,

  • W przypadku zlecenia dotyczącego opieki nad co najmniej trójką dzieci informację taką należy każdorazowo zgłosić Firmie Niania Care pod nr tel; 880 217 868, gdyż wiąże się to z naliczeniem dodatkowej opłaty.

  • Godziny nietypowe tj. od 23.00 do 8:00, w tym pojedyncze godziny w środku nocy są wyceniane wg podwójnej stawki za 1h*.

  • Cennik obejmuje zamówienia składane dzień wcześniej. W zamówieniach składanych w tym samym dniu mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty np.1h za dojazd (w jedną stronę) lub opłata za taksówkę.

  • Miejscowości oddalone od centrum głównych miast, gdzie dojazd niani do dziecka wynosi – transportem bezpośrednim lub transportem łączonym – min. 1 h lub więcej, wiąże się z doliczeniem do zlecenia min. 1h (w jedną stronę) za podróż, chyba że klient na własny koszt pokryje cenę taksówki dla niani (w obie strony).

  • Zamówienia przyjmowane są online, telefonicznie, poprzez formularz na stronie www.nianiacare.pl lub osobiście w siedzibie firmy.

 4. Zamówienia i Płatności

  • Zamówienia są potwierdzane przez Niania Care w formie smsa lub telefonicznie.

  • Zamówienie zlecenia poprzez formularz nie gwarantuje wykonanie usługi. Musi być ona potwierdzona w formie mailowej lub telefonicznej.

  • Opłaty za usługi naliczane są zgodnie z cennikiem i wybraną opcją.

  • Preferowana opcja płatności przelew na telefon – BLIK, tj. na tel: 880 217 868 tytułem np.: „Usługa niani na godziny” imię i nazwisko zamawiającego usługę.

  • Płatności przyjmowane są przelewem na rachunek Firmowy:PL 67 1050 1243 1000 0090 8304 4512.

 5. Dane Osobowe

  • W procesie zamawiania usług zbierane są dane osobowe zgodnie z formularzem zamówienia. Dane te są przetwarzane w celu realizacji usługi i obsługi płatności. Administratorem danych osobowych jest Niania Care.
 6. Wymagania Techniczne

  • Użytkownik musi posiadać aktualną przeglądarkę internetową i dostęp do Internetu.
 7. Reklamacje

  • Użytkownik ma prawo do zgłaszania reklamacji w zakresie świadczonych usług. Reklamacje rozpatrywane są przez Niania Care.
 8. Prawo Odstąpienia od Umowy

  • Użytkownik ma prawo do odstąpienia od zamówienia w ciągu 6 godzin od jego złożenia.
 9. Zmiany Regulaminu

  • Niania Care zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których informuje na stronie Serwisu.
 10. Postanowienia Końcowe

  • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Spory rozstrzygane są przez sądy polskie.
 11. Kontakt

  • Pytania i uwagi dotyczące Serwisu można kierować na adres e-mail: nianiacare@gmail.com lub pocztą na adres: ul. Wiosenna 5 m.7, 41-516 Chorzów.
Formularz Zamówienia Niania na stałe
Formularz Zamówienia Niani